English
Dansk
Latviešu

Leinsteres province

Īrija ir sadalīta 4 provincēs, bet tas netiek lietots administratīvi. Visvairāk uz austrumiem ir Leinsteres province.

Protams, ņemot vērā ģeogrāfisko novietojumu, gandrīz visi iebrukumi Īrijā tika veikti caur Leinsteri, arī asiņainākās cīņas ir notikušas šeit.

Šobrīd iedalījums provincēs ir vairāk lietots sportā, šeit notiek ikgadējais čempionāts starp provincēm - gēlu (īru ķeltu) futbolā un hērlingā.

Leinstere vienmēr ir bijusi visvairāk apdzīvotā un bagātākā province.